Hvilket software skal vælge når du skal tage en backup af din SQL database. Hvilke forholdsregler skal du have klarlagt og hvordan vil en evt. recovery kunne foretages.

Snart vil vi præsenterer dette for dig i en struktureret form. Således at du kan danne dig et overblik samt have alle fordele og ulemper med i din beslutningsprocess ved valget af SQL backup metode. Endevidere er der forskel på om der er tale om en microsoft sql, postgreSQL eller en Mysql. SQL er egentligt blot en forkortelse for Structured Query Language.

Filed under: Backup

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!